Ostatnio edytowany:

h2

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu h2

Element h2 reprezentuje nagłówek drugiego stopnia dla treści, do której należy dany element h2.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie h2

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "h2" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "h2".

kontekst wewnętrzny
zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h2>
  Mój ulubiony <b>owoc</b>
 </h2>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "h2" jest wyłącznie tekst oraz element HTML, który należy do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Mój ulubiony" oraz element "b", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "h2".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<h2> ... </h2>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu h2

h2 {
 display:block;
 font-size:1.5em;
 font-weight:bold;
 margin-top:0.83em;
 margin-bottom:0.83em;
}

Interpretacja elementu h2

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak