text-indent

Za pomocą właściwości text-indent możemy utworzyć wcięcie w tekście, ale tylko w pierwszym wierszu akapitu. Wcięcie pojawi się na początku lewego marginesu w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-indent
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości wcięcia w tekście
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-indent
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-indent możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości text-indent
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość text-indent pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wielkości wcięcia w tekście możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
pierwszy wiersz tekstu w tym elemencie p posiada 40-stopikselowe wcięcie, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-indent wraz z wartością 40px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-indent:40px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   pierwszy wiersz tekstu w tym elemencie p posiada 40-stopikselowe wcięcie, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-indent wraz z wartością 40px
  </p>

 </body>
</html>