Ostatnio edytowany:

section

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu section

Element section reprezentuje sekcję typu section, której przeznaczeniem jest grupowanie zawartości występującej w części BODY dokumentu HTML na różne tematyczne sekcje.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie section

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <section>
    <h2>Owoce, które również lubię</h2>
  
    <article>
     <h3>Truskawka</h3>
     <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie truskawki">
    </article>
  
    <article>
     <h3>Kiwi</h3>
     <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie kiwi">
    </article>
   </section>
  </article>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "section" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "section".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <section>
    <h2>Owoce, które również lubię</h2>
  
    <article>
     <h3>Truskawka</h3>
     <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie truskawki">
    </article>
  
    <article>
     <h3>Kiwi</h3>
     <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie kiwi">
    </article>
   </section>
  </article>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "section" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h2", element "article" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "section".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <section> ... </section>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu section

section {
 display:block;
}

Interpretacja elementu section

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .