Selektor ::selection

Selektor ::selection - służy do zmiany wyglądu zaznaczonej zawartości, która znajduje się w każdym podanym typie elementu.

Uwaga Selektor ::selection nie jest oficjalnym selektorem, lecz niektóre przeglądarki internetowe interpretują go w pełni lub po części.

Wzór selektora ::selection

::selection {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor ::selection

div::selection {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div::selection Do zaznaczonej zawartości w każdym elemencie div, w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor ::selection

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div::selection {
    color:red;
   }
	 
   /* zapis dla przeglądarki Firefox */
   div::-moz-selection {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony</div>
  <div>po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony</div>
  <div>po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony
po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony
po zaznaczeniu tekstu w tym elemencie - div - zmieni on kolor na czerwony
Interpretacja selektora ::selection
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor nie należy do żadnej specyfikacji