animation-iteration-count

Za pomocą właściwości animation-iteration-count określamy ilość powtórzeń naszej animacji.

Dostępne wartości dla właściwości animation-iteration-count
Wartość Opis
infinite określenie powtarzania się animacji w nieskończoność
liczba określenie liczby powtórzeń animacji
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-iteration-count
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-itaration-count możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 1
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-iteration-count
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-iteration-count pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3

infinite

infinite - nasza animacja będzie powtarzała się w nieskończoność.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, powtarza się w nieskończoność, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-iteration-count wraz z wartością infinite

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

liczba

liczba - za pomocą liczb możemy określić ilość powtórzeń animacji.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, powtarza się trzy razy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-iteration-count wraz z wartością 3

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:3;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:3;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>