background-origin

Za pomocą właściwości background-origin możemy określić pozycję początkową nie powtarzającego się obrazka w tle danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości background-origin
Wartość Opis
border-box określenie pozycji początkowej nie powtarzającego się tła obrazkowego w obszarze obramowania elementu
content-box określenie pozycji początkowej nie powtarzającego się tła obrazkowego w obszarze zawartości elementu
padding-box określenie pozycji początkowej nie powtarzającego się tła obrazkowego w obszarze marginesów wewnętrznych elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-origin
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-origin możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • padding-box
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości background-origin
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość background-origin pojawiła się od specyfikacji CSS3

border-box

border-box - pozycja początkowa obrazka dodanego do tła elementu HTML będzie znajdowała się w obszarze przeznaczonym na obramowanie elementu (border). Obrazek znajdzie się pod obramowaniem.

Przykład
pozycja początkowa obrazka dodanego do tła tego elementu div znajduje się w obszarze przeznaczonym na obramowanie elementu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-origin wraz z wartością border-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-origin:border-box;
    border:5px dashed #000;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   pozycja początkowa obrazka dodanego do tła tego elementu div znajduje się w obszarze przeznaczonym na obramowanie elementu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-origin wraz z wartością border-box
  </div>

 </body>
</html>

content-box

content-box - pozycja początkowa obrazka dodanego do tła elementu HTML będzie znajdowała się w obszarze przeznaczonym na zawartość elementu.

Przykład
pozycja początkowa obrazka dodanego do tła tego elementu div znajduje się w obszarze przeznaczonym na jego zawartość, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-origin wraz z wartością content-box
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-origin:content-box;
    border:5px dashed #000;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   pozycja początkowa obrazka dodanego do tła tego elementu div znajduje się w obszarze przeznaczonym na jego zawartość, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-origin wraz z wartością content-box
  </div>

 </body>
</html>

padding-box

padding-box - pozycja początkowa obrazka dodanego do tła elementu HTML będzie znajdowała się w obszarze przeznaczonym na marginesy wewnętrzne elementu (padding). Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie pozycja początkowa obrazka dodanego do elementu HTML znajduje się w obszarze przeznaczonym na marginesy wewnętrzne elementu
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    border:5px dashed #000;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie pozycja początkowa obrazka dodanego do elementu HTML znajduje się w obszarze przeznaczonym na marginesy wewnętrzne elementu
  </div>

 </body>
</html>