font

Za pomocą właściwości font możemy jednocześnie użyć kilku wartości opisujących właściwości czcionki tekstu dla danego elementu HTML, dzięki czemu nasz kod stanie się nieco krótszy.

Dostępne wartości dla właściwości font
Wartość Opis
wzór wartości czcionki tekstu określenie wyglądu czcionki tekstu za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość font
 • Możliwe wyjątki: takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość font
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy font, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości font
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font pojawiła się od specyfikacji CSS1

wzór wartości czcionki tekstu

wzór wartości czcionki tekstu - do określenia kilku cech czcionki tekstu możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją. Ponadto wartość /line-height wymaga ukośnika, np. /20px, dzięki czemu przeglądarka internetowa może ją odróżnić od wartości 20px, która w tym wypadku określa właściwość font-size.

| style | variant | weight | size | /line-height | family |
style - określa dodatkowy styl czcionki tekstu, czyli właściwość font-style.
variant - określa dodatkowy wariant czcionki tekstu, czyli właściwość font-variant.
weight - określa grubość czcionki tekstu, czyli właściwość font-weight.
size - określa rozmiar czcionki tekstu, czyli właściwość font-size.
/line-height - określa wysokość wierszy, czyli właściwość line-height.
family - określa rodzaj czcionki tekstu, czyli właściwość font-family.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości font. Można pominąć niektóre z nich, ale zawsze należy podać size oraz family. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 font:italic small-caps bold 20px /20px Tahoma, serif;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 font-style:italic;
 font-variant:small-caps;
 font-weight:bold;
 font-size:20px;
 line-height:20px;
 font-family:Tahoma, serif;
}
Przykład
czcionka tekstu w tym elemencie p zawiera w sobie kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font wraz z następującymi wartościami: 20px /40px Courier
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font:20px /40px Courier;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   czcionka tekstu w tym elemencie p zawiera w sobie kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font wraz z następującymi wartościami: 20px /40px Courier
  </p>

 </body>
</html>