animation-delay

Za pomocą właściwości animation-delay możemy opóźnić lub przyspieszyć start animacji przy jej pierwszym uruchomieniu.

Dostępne wartości dla właściwości animation-delay
Wartość Opis
długość czasu określenie wartości długości czasu opóźnienia animacji, przy jej pierwszym starcie
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-delay
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-delay możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0s
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-delay
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-delay pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3

długość czasu

długość czasu - za pomocą jednostek czasu, czyli sekund - s lub milisekund - ms, określamy opóźnienie startu animacji. Opóźnienie animacji nastąpi tylko przy jej pierwszym uruchomieniu.

Jeżeli podamy ujemną wartość, na przykład -2s, to nasza animacja przyspieszy o dwie sekundy.

Pamiętaj, że 1s = 1000ms.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, została opóźniona o 2 sekundy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-delay wraz z wartością 2s

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-delay:2s;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-delay:2s;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>