width

Za pomocą właściwości width możemy zmienić szerokość danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości szerokości elementu
auto domyślna wartość szerokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość width pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Wartości wyrażone w procentach - Kurs CSS Dział I

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia szerokości elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość width wraz z wartością 250px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:250px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość szerokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość width wraz z wartością 250px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - przeglądarka sama określi szerokość elementu. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie wartość szerokości elementu HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie wartość szerokości elementu HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
  </div>

 </body>
</html>