Ostatnio edytowany:

style

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "style"

Element style reprezentuje zawartość w postaci reguł określających styl wyglądu poszczególnych elementów HTML występujących w zawartości dokumentu HTML. Domyślnie wspomnianymi regułami są reguły języka CSS.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "style"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst metadata

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <style>body { background-color:blue; }</style>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "style" jest element "head". Wspomniany element "head" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst metadata, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "style".
 • jako element dziecko elementu noscript, który jest elementem dzieckiem elementu head

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <noscript>
     <style>body { background-color:blue; }</style>
    </noscript>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "style" jest element "noscript", dla którego wspomniany element "style" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "noscript" jest elementem dzieckiem elementu "head", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "noscript", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "style".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość tekstowa

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <style>body { background-color:blue; }</style>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "style" jest wyłącznie zawartość tekstowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "body { background-color:blue; }", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "style".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <style> ... </style>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "style"

style {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "style"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "style"

media

Przeznaczenie atrybutu "media"

Atrybut media wykorzystany wraz z elementem style określa typ media, dla którego powinna być przeznaczona zawartość reprezentowana przez dany element style.

Wartość Domyślna

 • all (gdy pominęliśmy atrybut)
 • BRAK (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu "media"

@media query
Należy podać ciąg znaków w formie media queries.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>

  <style media="all and (min-width:800px)">
   body { background-color:orange; }
  </style>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat

Reguła CSS reprezentowana przez zawartość przykładowego elementu "style" określa pomarańczowy kolor tła dla elementu "body" znajdującego się w zawartości przykładowego dokumentu HTML, wspomniana reguła CSS przeznaczona jest dla wszystkich typów media (wszystkich urządzeń), w których wartość szerokości okna przeglądarki internetowej w danej chwili wynosi co najmniej "800" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "style" został dodany atrybut "media" wraz z wartością "all and (min-width:800px)".

title

Przeznaczenie atrybutu "title"

Atrybut title wykorzystany wraz z elementem style określa tytuł dla zawartości reprezentowanej przez dany element style.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "title"

tytuł
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas tytułu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>

  <style title="wygląd domyślny">
   body { background-color:orange; }
  </style>

  <style title="wygląd alternatywny">
   body { background-color:yellow; }
  </style>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "style", którego zawartością jest ciąg znaków "body { background-color:yellow; }" został dodany atrybut "title" wraz z wartością "wygląd alternatywny" wspomniany element "style" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że tytułem zawartości reprezentowanej przez wspomniany element "style" jest tytuł "wygląd alternatywny".

type

Przeznaczenie atrybutu "type"

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem style określa informację o typie MIME, jaki posiada zawartość reprezentowana przez dany element style. Jeżeli typ MIME określony przez nas za pomocą wartości danego atrybutu "type" nie będzie zgadzał się z typem MIME posiadanym przez zawartość reprezentowaną przez dany element "style", wtedy wspomniana zawartość będzie traktowana przez przeglądarkę internetową jako zawartość nieistniejąca.

Wartość Domyślna

 • text/css (gdy pominęliśmy atrybut)
 • BRAK (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu "type"

typ MIME
Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>

  <style type="text/css">
   body { background-color:orange; }
  </style>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "style" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "text/css" wspomniany element "style" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME zawartości reprezentowanej przez wspomniany element "style" jest typ wskazujący na to, iż zawartość reprezentowana przez wspomniany element "style" jest zawartością, która może wystąpić w zawartości pliku CSS.