column-fill

Za pomocą właściwości column-fill możemy ustalić w jaki sposób zawartość elementu HTML, która jest dzielona na kolumny, zostanie rozmieszczona w tych kolumnach.

Dostępne wartości dla właściwości column-fill
Wartość Opis
auto wypełnienie kolumn nierównomierną zawartością
balance wypełnienie kolumn równomierną zawartością
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-fill
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-fill możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • balance
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości column-fill
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome nie
Safari nie
Opera nie
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-fill pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

auto

auto - kolumny elementu HTML nie zostaną wypełnione jego zawartością równomiernie. Oznacza to, że każda kolejna kolumna będzie wypełniona w całości, natomiast ostatnia kolumna może posiadać mniejsze wypełnienie zawartością.

Jeżeli nie ustalimy wartości wysokości dla elementu HTML, to tylko pierwsza kolumna zostanie wypełniona całą zawartością, a pozostałe kolumny nie.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

kolumny z zawartością, które zostały utworzone w elemencie p, mają różną ilość zawartości, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-fill wraz z wartością auto

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    height:350px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-fill:auto;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-fill:auto;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-fill:auto;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

balance

balance - jest to wartość domyślna. Kolumny elementu HTML będą posiadały dokładnie taką samą ilość zawartości (jeżeli będzie to możliwe), dzięki czemu kolumny będą miały zbliżoną wartość wysokości.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

zawartość elementu p została podzielona na 3 kolumny o szerokości 200 pikseli każda, domyślnie każda kolumna ma podobną ilość zawartości

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    height:350px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    -moz-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>