columns

Za pomocą właściwości columns możemy określić ile kolumn ma zostać utworzonych w danym elemencie HTML i jaka ma być ich szerokość.

Dostępne wartości dla właściwości columns
Wartość Opis
wzór wartości kolumn określenie liczby oraz własnej wartości szerokości kolumn za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości columns
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość columns możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość columns
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy columns, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości columns
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość columns pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wzór wartości kolumn

wzór wartości kolumn - do określenia kilku cech kolumn możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | count |
width - określa szerokość kolumny, czyli właściwość column-width.
count - określa ilość kolumn, czyli właściwość column-count.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości columns. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostanie dodana wartość domyślna należąca do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 columns:100px 2;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 column-width:100px;
 column-count:2;
}
Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

zawartość elementu p została podzielona na 2 kolumny o szerokości 100 pikseli każda, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość columns wraz z następującymi wartościami: 100px 2

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    columns:100px 2;
    -moz-columns:100px 2; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-columns:100px 2; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>