background-color

Za pomocą właściwości background-color możemy zmienić kolor tła w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości background-color
Wartość Opis
kolor określenie własnej wartości koloru tła elementu
transparent określenie przezroczystego tła elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-color
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-color możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • transparent
 • Możliwe wyjątki: mark
animowanie tak
Interpretacja właściwości background-color
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość background-color pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość koloru tła

wartość koloru tła - istnieje kilka sposobów tworzenia kolorów w CSS, o których dowiesz się więcej klikając w link obok - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS.

Przykład
ten element div posiada nowy kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-color wraz z wartością #FDF
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#FDF;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div posiada nowy kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-color wraz z wartością #FDF
  </div>

 </body>
</html>

transparent

transparent - tło elementu będzie przezroczyste. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie kolor tła elementów HTML jest przezroczysty
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border:1px solid #CCC;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie kolor tła elementów HTML jest przezroczysty
  </div>

 </body>
</html>