transform-style

Za pomocą właściwości transform-style możemy ustalić czy dzieci danego elementu HTML mają znaleźć się w tej samej perspektywie, co ich rodzic, czy też nie.

Dostępne wartości dla właściwości transform-style
Wartość Opis
preserve-3d dzieci elementu znajdą się w jego perspektywie
flat dzieci elementu nie znajdą się w jego perspektywie
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transform-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transform-style możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • flat
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości transform-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość transform-style pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Wspólna perspektywa elementów HTML w praktyce

preserve-3d

preserve-3d - dzieci danego elementu HTML znajdą się w jego perspektywie 3D.

Animacja umieszczona poniżej prezentuje element rodzic (ten z czerwonym tłem) oraz jego dziecko (ten z niebieskim tłem). Na obu elementach wykonywane jest przekształcenie w przestrzeni 3D. Element dziecko znalazł się w przestrzeni 3D swojego rodzica.

Przykład
element - div - rodzic
element - div - dziecko

element div dziecko znalazł się w przestrzeni perspektywy swojego elementu div rodzic, ponieważ do wspomnianego elementu div rodzic została dodana właściwość transform-style wraz z wartością preserve-3d oraz została utworzona perspektywa o wartości 200 pikseli, za pomocą właściwości transform oraz funkcji perspective(), w której to funkcji została użyta wartość 200px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transform:perspective(200px) rotateY(-2deg);
    transform-style:preserve-3d;
		
    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform:perspective(200px) rotateY(-2deg);
    -webkit-transform-style:preserve-3d;
   }

   #dziecko {
    padding:15px;
    background-color:#5DD;
    transform:rotateY(7deg);
    -webkit-transform:rotateY(7deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - div - rodzic
   <div id="dziecko">element - div - dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

flat

flat - dzieci danego elementu HTML nie znajdą się w jego perspektywie 3D. Jest to wartość domyślna.

Animacja umieszczona poniżej prezentuje element rodzic (ten z czerwonym tłem) oraz jego dziecko (ten z niebieskim tłem). Na obu elementach wykonywane jest przekształcenie w przestrzeni 3D. Element dziecko nie znalazł się w przestrzeni 3D swojego rodzica.

Przykład
element - div - rodzic
element - div - dziecko

domyślnie elementy dzieci nie znajdują się w perspektywie swojego elementu rodzica, gdy do wspomnianego elementu rodzica jest dodawana przestrzeń perspektywy za pomocą właściwości transform oraz funkcji perspective()

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transform:perspective(200px) rotateY(-2deg);
    -webkit-transform:perspective(200px) rotateY(-2deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }

   #dziecko {
    padding:15px;
    background-color:#5DD;
    transform:rotateY(7deg);
    -webkit-transform:rotateY(7deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - div - rodzic
   <div id="dziecko">element - div - dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>