column-rule-style

Za pomocą właściwości column-rule-style możemy zmienić styl linii, która będzie oddzielać poszczególne kolumny w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-rule-style
Wartość Opis
styl określenie stylu linii oddzielającej kolumny
hidden ukrycie linii oddzielającej kolumny
none usunięcie linii oddzielającej kolumny
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-rule-style możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości column-rule-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-rule-style pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wartość stylu linii

wartość stylu linii - dostępne style linii zostały zaprezentowane pod spodem.

 • solid
 • double
 • dotted
 • dashed
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p ma styl dotted, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-style wraz z wartością dotted

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:dotted;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:dotted;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:dotted;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

hidden

hidden - ukrycie linii, które oddzielają poszczególne kolumny.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p została ukryta, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-style wraz z wartością hidden

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:hidden;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:hidden;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:hidden;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

none

none - usunięcie linii, które oddzielają poszczególne kolumny. Jest to wartość domyślna.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

domyślnie, gdy zawartość elementu HTML zostanie podzielona na kolumny, to pomiędzy poszczególnymi kolumnami zawartości nie występuje linia oddzielająca

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    -moz-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-column-count:3; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>