Ostatnio edytowany:

li

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "li"

Element li reprezentuje element listy uporządkowanej (ol) lub element listy nieuporządkowanej (ul).

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "li"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu ol

  Przykładowy Kod HTML

  <ol>
   <li>
    <a href="#rozdzial-1">Rozdział - 1</a>
   </li>
  
   <li>
    <a href="#rozdzial-2">Rozdział - 2</a>
   </li>
  
   <li>
    <a href="#rozdzial-3">Rozdział - 3</a>
   </li>
  </ol>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "li" jest element "ol", dla którego wspomniane elementy "li" są elementami dziećmi, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ol", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "li".
 • jako element dziecko elementu ul

  Przykładowy Kod HTML

  <ul>
   <li>
    <a href="#produkty">Produkty</a>
   </li>
  
   <li>
    <a href="#lokalizacja">Lokalizacja</a>
   </li>
  
   <li>
    <a href="#kontakt">Kontakt</a>
   </li>
  </ul>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "li" jest element "ul", dla którego wspomniane elementy "li" są elementami dziećmi, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ul", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "li".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca

  Przykładowy Kod HTML

  <ul>
   <li>
    <p>Szukasz naszych produktów?</p>
    <a href="#produkty">Zobacz nasze produkty</a>
   </li>
  
   <li>
    <p>Szukasz naszą lokalizację?</p>
    <a href="#lokalizacja">Zobacz naszą lokalizację</a>
   </li>
  
   <li>
    <p>Szukasz kontaktu do nas?</p>
    <a href="#kontakt">Zobacz kontakt do nas</a>
   </li>
  </ul>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "li" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p" oraz element "a", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "li".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <li> ... </li>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie li występuje inny element li lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie li nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu li
CSS display
 • list-item

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "li"

li {
 display:list-item;
}

Interpretacja elementu "li"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "li"

value

Przeznaczenie atrybutu "value"

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem li określa wartość, jaką ma posiadać dany element li podczas procesu numerowania przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej. Atrybut "value" ma sens tylko wtedy gdy dany element "li" jest elementem dzieckiem elementu ol.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "value"

liczba
Należy podać liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <ol>
   <li>pierwszy</li>
   <li>drugi</li>
   <li>trzeci</li>
   <li>czwarty</li>
   <li>piąty</li>
   <li>szósty</li>
   <li value="10">dziesiąty</li>
   <li>jedenasty</li>
   <li>dwunasty</li>
   <li>trzynasty</li>
  </ol>

 </body>
</html>

Rezultat

 1. pierwszy
 2. drugi
 3. trzeci
 4. czwarty
 5. piąty
 6. szósty
 7. dziesiąty
 8. jedenasty
 9. dwunasty
 10. trzynasty
Podczas procesu numerowania przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej kolejnych elementów dzieci typu "li" elementu "ol" siódmy przykładowy element "li" oraz wszystkie elementy "li" występujące po wspomnianym siódmym elemencie "li" posiadają zmienioną wartość, ponieważ do wspomnianego siódmego elementu "li" został dodany atrybut "value" wraz z wartością "10".
Gdy elementem rodzicem danego elementu "li" jest element ol, którego wartością atrybutu type nie jest wartość 1, wtedy wspomniana liczba całkowita powinna być większa od zera.