Selektor :read-write

Selektor :read-write - wykorzystywany dla elementów formularza, które są polami do odczytu, oraz które możemy edytować. Selektor określa wygląd elementów, które są przeznaczone do odczytu, oraz które mogą być edytowane przez użytkownika, np. poprzez wpisanie do nich tekstu.

Wzór selektora :read-write

:read-write {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :read-write

input:read-write {
 border:3px solid red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:read-write Do każdego elementu input w danym dokumencie HTML, który jest polem formularza przeznaczonym do odczytu, oraz który możemy edytować
border dodaj właściwość, która utworzy obramowanie o następujących cechach:
3px solid red szerokość - 3 piksele, styl - solid, kolor - czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :read-write

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:read-write {
    border:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <p>
    Podaj imię:
    <input type="text">
    <input type="text" readonly="readonly">
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Podaj imię:

Interpretacja selektora :read-write
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3/4