Ostatnio edytowany:

header

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "header"

Element header reprezentuje zawartość, którą powinna być treść wstępu do treści reprezentowanej przez zawartość pierwszego w kolejności elementu przodka danego elementu header, który to element przodek należy do kategorii sekcja zawartości lub do kategorii korzeń sekcji. Zawartością elementu header może być: nagłówek zawartości, elementy HTML tworzące nawigację pomiędzy częściami sekcji zawartości oraz każda inna treść, którą uznamy za wspomnianą treść wstępu.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "header"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <header>
    <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
    <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
   </header>
  
   <p>
    Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
   </p>
  </article>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "header" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "header".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: header, footer, main

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <header>
    <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
    <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
   </header>
  
   <p>
    Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
   </p>
  </article>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "header" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "header", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "img", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "header".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <header> ... </header>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "header"

header {
 display:block;
}

Interpretacja elementu "header"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 9
Edge
tak
Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu