Ostatnio edytowany:

small

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "small"

Element small reprezentuje zawartość, którą powinna być treść pełniąca rolę dodatkowej treści do treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element small. Wspomnianą zawartością elementu small może być treść napisana zazwyczaj małym drukiem, czyli treść informująca o zastrzeżeniach, ostrzeżeniach, ograniczeniach, prawach autorskich itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "small"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <ul>
   <li>
    Samochód A, cena: 10.000 złotych <small>bez dodatkowego wyposażenia</small>.
   </li>
  
   <li>
    Samochód B, cena: 15.000 złotych.
   </li>
  </ul>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "small" jest element "li". Wspomniany element "li" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "li", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "small".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <ul>
   <li>
    Samochód A, cena: 10.000 złotych <small>bez dodatkowego wyposażenia</small>.
   </li>
  
   <li>
    Samochód B, cena: 15.000 złotych.
   </li>
  </ul>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "small" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "bez dodatkowego wyposażenia", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "small".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <small> ... </small>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "small"

small {
 font-size:smaller;
}

Interpretacja elementu "small"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak