max-height

Za pomocą właściwości max-height możemy ustalić maksymalną wysokość danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości max-height
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości maksymalnej wysokości
none usunięcie wartości maksymalnej wysokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości max-height
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość max-height możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości none
Interpretacja właściwości max-height
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 7+ tak, lecz od wersji 7
Właściwość max-height pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia maksymalnej wysokości elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość maksymalnej wysokości w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość max-height wraz z wartością 50px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    max-height:50px;
    overflow:auto;
    font-size:2em;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość maksymalnej wysokości w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość max-height wraz z wartością 50px
  </div>

 </body>
</html>

none

none - element nie będzie posiadał maksymalnej wysokości. Jest to wartość domyślna. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącej maksymalnej wysokości z elementu.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada wartości maksymalnej wysokości
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada wartości maksymalnej wysokości
  </div>

 </body>
</html>