Ostatnio edytowany:

caption

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu caption

Element caption reprezentuje nagłówek dla treści reprezentowanej przez zawartość elementu table, do którego należy dany element caption.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie caption

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako pierwszy element dziecko elementu table

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>
  
   <thead>
    <tr>
     <th>przedmiot</th>
     <th>ilość</th>
    </tr>
   </thead>
  
   <tbody>
    <tr>
     <th>szafa</th>
     <td>10</td>
    </tr>
  
    <tr>
     <th>stół</th>
     <td>5</td>
    </tr>
   </tbody>
  
   <tfoot>
    <tr>
     <th>suma</th>
     <td>15</td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "caption" jest element "table", dla którego wspomniany element "caption" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "table", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "caption".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca, lecz nie element table jako element potomek

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>
    <p>Ilość przedmiotów w magazynie</p>
    <img src="przedmioty-01.png" alt="różne przedmioty">
   </caption>
  
   <thead>
    <tr>
     <th>przedmiot</th>
     <th>ilość</th>
    </tr>
   </thead>
  
   <tbody>
    <tr>
     <th>szafa</th>
     <td>10</td>
    </tr>
  
    <tr>
     <th>stół</th>
     <td>5</td>
    </tr>
   </tbody>
  
   <tfoot>
    <tr>
     <th>suma</th>
     <td>15</td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "caption" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca. Ponadto elementem potomkiem wspomnianego elementu "caption" nie jest element "table", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p" oraz element "img", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "caption".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <caption> ... </caption>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • table-caption

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu caption

caption {
 display:table-caption;
 text-align:center;
}

Interpretacja elementu caption

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak