Selektor uniwersalny

Selektor uniwersalny - tworzymy za pomocą znaku gwiazdki. Selektor odwołuje się do każdego typu elementu w dokumencie HTML.

Wzór selektora uniwersalnego

* {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor uniwersalny

* {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
* Do każdego typu elementu w danym dokumencie HTML
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor uniwersalny

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   * {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>ten element - div - posiada czerwony kolor tekstu, tak jak każdy inny element w tym dokumencie HTML</div>
  <p>ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu</p>
  <span>ten element - span - też posiada czerwony kolor tekstu</span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

ten element - div - posiada czerwony kolor tekstu, tak jak każdy inny element w tym dokumencie HTML

ten element - p - również posiada czerwony kolor tekstu

ten element - span - też posiada czerwony kolor tekstu
Interpretacja selektora uniwersalnego
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2