animation-name

Za pomocą właściwości animation-name wskazujemy nazwę utworzonej animacji, która ma zostać dodana do danego elementu HTML. Jednak najpierw taką animację musimy utworzyć za pomocą reguły @keyframes.

Dostępne wartości dla właściwości animation-name
Wartość Opis
nazwa animacji dodanie animacji o podanej nazwie
none usunięcie animacji z elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-name
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-name możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-name
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-name pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3
Zobacz również:
@keyframes oraz selektory czasu animacji - Kurs CSS Dział I

nazwa animacji

nazwa animacji - należy podać nazwę jednej z reguł @keyframes, którą należy utworzyć.

W przykładzie przestawionym poniżej jest to nazwa moja_animacja.

Przykład
div

animacja moja_animacja została utworzona za pomocą reguły @keyframes, a następnie wspomniana animacja moja_animacja została dodana do elementu div za pomocą właściwości animation-name oraz wartości moja_animacja

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

none

none - wartość służy do usunięcia animacji z danego elementu. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div

domyślnie element HTML nie posiada w sobie żadnej animacji

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>