column-rule-width

Za pomocą właściwości column-rule-width możemy określić szerokość (grubość) linii, która będzie oddzielać poszczególne kolumny w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-rule-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej szerokości linii oddzielającej kolumny
thin określenie cienkiej szerokości linii oddzielającej kolumny
thick określenie grubej szerokości linii oddzielającej kolumny
medium określenie średniej szerokości linii oddzielającej kolumny
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-rule-width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • medium
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości column-rule-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-rule-width pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany szerokości linii, która oddziela poszczególne kolumny możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p ma 2 piksele szerokości, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-width wraz z wartością 2px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-width:2px;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-width:2px;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:solid;
    -webkit-column-rule-width:2px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie 
  </p>

 </body>
</html>

thin

thin - linia, która oddziela poszczególne kolumny będzie miała cienką szerokość.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-width wraz z wartością thin

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-width:thin;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-width:thin;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:solid;
    -webkit-column-rule-width:thin;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

thick

thick - linia, która oddziela poszczególne kolumny będzie miała grubą szerokość.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-width wraz z wartością thick

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-width:thick;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-width:thick;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:solid;
    -webkit-column-rule-width:thick;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

medium

medium - linia, która oddziela poszczególne kolumny będzie miała średnią szerokość. Jest to wartość domyślna.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu HTML ma domyślną grubość

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:solid;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:solid;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:solid;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>