Selektor :out-of-range

Selektor :out-of-range - wykorzystywany dla elementów formularza, które określają jakiś zakres. Selektor określa wygląd elementów, których wartość wybrana przez użytkownika nie mieści się w przedziale, określonym przez atrybutu danego elementu HTML. Tymi elementami mogą być, np. element input typu range lub number.

Wzór selektora :out-of-range

:out-of-range {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :out-of-range

input:out-of-range {
 outline:3px solid red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:out-of-range Do każdego elementu input w danym dokumencie HTML, którego wartość wybrana przez użytkownika nie mieści się w określonym zakresie danego elementu HTML
outline dodaj właściwość, która utworzy zarys o następujących cechach:
3px solid red szerokość - 3 piksele, styl - solid, kolor - czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :out-of-range

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:out-of-range {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <p>
    Podaj liczbę:
    <input type="number" min="5" max="10">
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Wybierz zakres:

Interpretacja selektora :out-of-range
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3/4