height

Za pomocą właściwości height możemy ustalić wysokość danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości height
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości wysokości elementu
auto domyślna wartość wysokości elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości height
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość height możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości height
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość height pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wysokości elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość wysokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość height wraz z wartością 250px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    height:250px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość wysokości w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość height wraz z wartością 250px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - wysokość elementu będzie automatycznie dopasowywała się do jego zawartości. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie wartość wysokości elementów HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie wartość wysokości elementów HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową
  </div>

 </body>
</html>