Selektor :root

Selektor :root - odwołuje się do elementu najwyższego rzędu w dokumencie HTML. Tym elementem jest element html.

Wzór selektora :root

:root {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :root

:root {
 background-color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
:root Do elementu najwyższego rzędu w dokumencie HTML
background-color dodaj właściwość, która zmieni kolor tła
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :root

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   :root {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  element najwyższego rzędu w tym dokumencie HTML posiada czerwony kolor tła

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

element najwyższego rzędu w tym dokumencie HTML posiada czerwony kolor tła
Interpretacja selektora :root
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3