Ostatnio edytowany:

word-spacing

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości word-spacing

Za pomocą właściwości word-spacing możemy określić rozmiar odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości word-spacing

przeznaczenie

element HTML każdego typu

dziedziczenie

tak

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości word-spacing

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości word-spacing

normal

Opis

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości word-spacing.

Domyślnie wyrazy tworzące tekst elementu HTML oddzielone są od siebie o wartość określoną przez przeglądarkę internetową.

Przykład

 word-spacing:normal;
wyrazy tworzące tekst tego elementu "div" oddzielone są od siebie o wartość określoną przez przeglądarkę internetową

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wyrazy tworzące tekst tego elementu "div" oddzielone są od siebie o wartość określoną przez przeglądarkę internetową
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości word-spacing oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst interesującego nas elementu HTML.

Wartości ujemne

wartości ujemne zwężają odstęp pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst elementu HTML, lecz nie wszystkie przeglądarki internetowe muszą interpretować tę cechę

Przykład

 word-spacing:20px;
rozmiar odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "word-spacing" wraz z wartością "20px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    word-spacing:20px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar odstępu pomiędzy wyrazami tworzącymi tekst tego elementu "div" wynosi 20 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "word-spacing" wraz z wartością "20px"
  </div>

 </body>
</html>