Ostatnio edytowany:

text-indent

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości text-indent

Za pomocą właściwości text-indent możemy określić rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-indent

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści

dziedziczenie

tak

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości text-indent

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości text-indent

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości text-indent oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Wartości dodatnie

wartości dodatnie tworzą wcięcie wewnątrz obszaru zawartości elementu HTML względem tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML, od której rozpoczęło się pisanie tekstu elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą wcięcie na zewnątrz obszaru zawartości elementu HTML względem tej krawędzi obszaru zawartości elementu HTML, od której rozpoczęło się pisanie tekstu elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści

Dla zaawansowanych

jeżeli chcemy zmienić krawędź, od której powinno rozpocząć się pisanie tekstu elementu HTML, wtedy należy skorzystać z właściwości direction lub właściwości writing-mode lub obu właściwości naraz

zasada dotycząca najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści jest prawdziwa tylko wtedy, gdy element HTML, do którego chcemy dodać właściwość text-indent wraz z wartością wyrażona za pomocą procentów posiada pozycję static lub pozycję relative (dla pozostałych typów pozycji należy dokładniej zapoznać się z poszczególnymi wartościami właściwości position)

Przykład

 text-indent:30px;
rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu tego elementu "div" wynosi 30 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-indent" wraz z wartością "30px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-indent:30px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#CBFFFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu tego elementu "div" wynosi 30 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-indent" wraz z wartością "30px"
  </div>

 </body>
</html>