Ostatnio edytowany:

font-style

Autor: Virtual Patriot

Opis właściwości font-style

Za pomocą właściwości font-style możemy określić dodatkowy styl czcionki tekstu interesującego nas elementu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-style

przeznaczenie
 • element HTML każdego typu
dziedziczenie
 • tak
wartość initial
wyjątki initial
animowanie
 • nie

Interpretacja właściwości font-style

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości font-style

normal

Opis

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości font-style.

Domyślnie czcionka tekstu elementu HTML nie posiada żadnego dodatkowego stylu.

Przykład

czcionka tekstu tego elementu "div" nie posiada żadnego dodatkowego stylu

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   czcionka tekstu tego elementu "div" nie posiada żadnego dodatkowego stylu
  </div>

 </body>
</html>

italic

Opis

Za pomocą wartości italic właściwości font-style możemy sprawić, że czcionka tekstu interesującego nas elementu HTML będzie posiadała styl italic. Styl italic sprawia, że czcionka tekstu elementu HTML staje się pochylona (jest napisana kursywą).

Przykład

czcionka tekstu tego elementu "div" jest pochylona, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "font-style" wraz z wartością "italic"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    font-style:italic;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   czcionka tekstu tego elementu "div" jest pochylona, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "font-style" wraz z wartością "italic"
  </div>

 </body>
</html>

oblique

Opis

Za pomocą wartości oblique właściwości font-style możemy sprawić, że czcionka tekstu interesującego nas elementu HTML będzie posiadała styl oblique. Styl oblique sprawia, że czcionka tekstu elementu HTML staje się ukośna.

Przykład

czcionka tekstu tego elementu "div" jest ukośna, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "font-style" wraz z wartością "oblique"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    font-style:oblique;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#AFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   czcionka tekstu tego elementu "div" jest ukośna, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "font-style" wraz z wartością "oblique"
  </div>

 </body>
</html>