Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ex

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie jednostki ex

Długość wyrażona za pomocą jednostki ex obliczana jest przez przeglądarkę internetową na podstawie rozmiaru wysokości małej litery x. Rozmiar wysokości małej litery x uzależniony jest między innymi od rodzaju czcionki tekstu (czyli od wartości właściwości font-family), jaką posiada dany element HTML.

"1ex" = rozmiar wysokości małej litery "x"

Jeżeli przeglądarka internetowa z jakiejś przyczyny nie może obliczyć długości wyrażonej za pomocą jednostki "ex", mimo że przeglądarka internetowa interpretuje jednostkę "ex", wtedy "1ex = 0.5em".

Przykład jednostki ex

 width:30ex;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"

Mimo że do każdego przykładowego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z tą samą wartością, czyli wartością "30ex", ostatecznie obliczony przez przeglądarkę internetową rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowych elementów "div" jest różny, ponieważ każdy z przykładowych elementów "div" posiada różny rodzaj czcionki tekstu określony za pomocą właściwości "font-family", a co za tym idzie rozmiar wysokości małej litery "x" może być różny dla każdego z poszczególnych rodzajów czcionki tekstu.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:30ex;
    margin-bottom:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #pierwszy {
    font-family:serif;
   }

   #drugi {
    font-family:sans-serif;
   }

   #trzeci {
    font-family:monospace;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="pierwszy">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

  <div id="drugi">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

  <div id="trzeci">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ex", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ex"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja jednostki ex

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak