Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ch

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie jednostki ch

Długość wyrażona za pomocą jednostki ch obliczana jest przez przeglądarkę internetową na podstawie rozmiaru szerokości cyfry 0. Rozmiar szerokości cyfry 0 uzależniony jest między innymi od rodzaju czcionki tekstu (czyli od wartości właściwości font-family), jaką posiada dany element HTML.

"1ch" = rozmiar szerokości cyfry "0"

Jeżeli przeglądarka internetowa z jakiejś przyczyny nie może obliczyć długości wyrażonej za pomocą jednostki "ch", mimo że przeglądarka internetowa interpretuje jednostkę "ch", wtedy "1ch = 0.5em".

Przykład jednostki ch

 width:30ch;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"

Mimo że do każdego przykładowego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z tą samą wartością, czyli wartością "30ch", ostatecznie obliczony przez przeglądarkę internetową rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowych elementów "div" jest różny, ponieważ każdy z przykładowych elementów "div" posiada różny rodzaj czcionki tekstu określony za pomocą właściwości "font-family", a co za tym idzie rozmiar szerokości cyfry "0" może być różny dla każdego z poszczególnych rodzajów czcionki tekstu.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:30ch;
    margin-bottom:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #pierwszy {
    font-family:serif;
   }

   #drugi {
    font-family:sans-serif;
   }

   #trzeci {
    font-family:monospace;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="pierwszy">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"
  </div>

  <div id="drugi">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"
  </div>

  <div id="trzeci">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "30ch", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "30ch"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja jednostki ch

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji jednostki .