Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Tooltip CSS

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W tej części kursu CSS dowiemy się w jaki sposób utworzyć Tooltip wykorzystując do tego celu wyłącznie język CSS.

Czym jest Tooltip?

To dodatkowa informacja dla użytkownika, która pojawiaj się w określonych sytuacjach, np. w momencie gdy użytkownik najedzie kursorem myszki na dany element HTML.

Naszym celem będzie stworzenie układu elementów HTML, który został przedstawiony poniżej:

Pierwsza wersja naszego układu elementów HTML będzie zawierała pewną niedogodność, którą postaramy się wyeliminować w ostatnim kroku tej części kursu CSS.

Budowę Tooltip zaczniemy od umieszczenia odpowiednich elementów HTML w części body dokumentu HTML.

<body>

 <ul>
  <li>
   <a href="#">Strona - 1</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 2</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 3</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 4</a>
  </li>
 </ul>

</body>

Do części body dodaliśmy listę ul, która stanowi strukturę pionowego menu, z którą mogliśmy zapoznać się w dziale drugim. Do naszych elementów HTML dodamy właściwości CSS, które mogliśmy poznać w poprzednich częściach tego kursu CSS.

Tworzymy następujące reguły CSS:

ul {
 list-style-type:none;
 margin:0;
 padding:0;
 width:300px;
 border:3px solid #FDD700;
}

ul li a {
 display:block;
 padding:15px;
 border-top:1px solid #FDD700;
 color:#00F;
 text-align:center;
 text-decoration:none;
 background-color:#EEE;
}

ul li:first-child a {
 border-top:none;
}

ul li a:hover {
 background-color:#FFF;
}

Rezultat:

Naszym celem jest dodanie, do przedstawionego układu elementów HTML, dodatkowego elementu, który będzie widoczny w momencie gdy najedziemy kursorem myszki na element li. Ten dodatkowy element HTML będzie zawierał w sobie krótką informację w postaci tekstu.

Dodajemy elementy div do elementów li, w których to elementach div umieszczamy interesujący nas tekst, który będzie informacją o tym, co możemy zobaczyć na danej stronie, do której prowadzi odnośnik, czyli element a, który znajduje się w danym elemencie li.

<body>

 <ul>
  <li>
   <a href="#">Strona - 1</a>
   <div>Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...</div>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 2</a>
   <div>Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...</div>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 3</a>
   <div>Poznasz tutaj ciekawe historie, które...</div>
  </li>

  <li>
   <a href="#">Strona - 4</a>
   <div>Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...</div>
  </li>
 </ul>

</body>

Rezultat:

 • Strona - 1
  Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...
 • Strona - 2
  Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...
 • Strona - 3
  Poznasz tutaj ciekawe historie, które...
 • Strona - 4
  Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...

Tworzymy następujące reguły CSS, które umożliwią nam utworzenie docelowego Tooltip.

ul li {
 position:relative;
}

ul li div {
 width:100%;
 line-height:2em;
 padding:15px;
 border:1px solid #000;
 background-color:#FAFAFA;
 position:absolute;
 top:0;
 left:105%;
}

Rezultat:

 • Strona - 1
  Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...
 • Strona - 2
  Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...
 • Strona - 3
  Poznasz tutaj ciekawe historie, które...
 • Strona - 4
  Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...

Do elementu li została dodana właściwość position:relative; dzięki czemu każdy element HTML, który znajdzie się w zawartości elementu li, oraz który będzie zawierał w sobie właściwość position:absolute; będzie pozycjonowany względem elementu li. Wspomnianym elementem, w naszym układzie elementów HTML, jest element div, ponieważ do tego elementu dodaliśmy właściwość position wraz z wartością absolute. Do wspomnianego elementu div dodaliśmy również właściwość left:105%; która odsunęła element div o 105% wartości szerokości jego elementu potomka, który posiada w sobie właściwość position:relative; czyli elementu li.

Czas sprawić, aby element div nie był wyświetlany. Efekt ten uzyskamy za pomocą właściwości display:none; Do naszego kodu dodamy również regułę CSS, która sprawi, że element div będzie dla nas widoczny, tylko w sytuacji gdy najedziemy kursorem myszki na jego rodzica, czyli na element li. Wspomniany efekt uzyskamy za pomocą reguły ul li:hover div oraz właściwości display:block;.

ul li div {
 width:100%;
 line-height:2em;
 padding:15px;
 border:1px solid #000;
 background-color:#FAFAFA;
 position:absolute;
 top:0;
 left:105%;
 display:none;
}

ul li:hover div {
 display:block;
}

Rezultat:

 • Strona - 1
  Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...
 • Strona - 2
  Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...
 • Strona - 3
  Poznasz tutaj ciekawe historie, które...
 • Strona - 4
  Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...

Niby wszystko jest w porządku, ponieważ utworzyliśmy układ elementów HTML, który został zaprezentowany na początku tej części kursu CSS, lecz nie do końca wszystko jest ok.

Problemem może być element div, który został umieszczony w elemencie li, oraz który został w tym elemencie ukryty za pomocą właściwości display:none; Dla niektórych robotów, które indeksują naszą stronę internetową, nasz układ elementów HTML może być mało "przyjazny", dlatego czas go trochę zmodyfikować.

W języku HTML 5 istnieje atrybut, który nazywa się data. Za pomocą niego możemy określić własny atrybut dla danego elementu HTML, wystarczy że po słowie data oraz myślniku, utworzymy własną nazwę dla naszego atrybutu, w którym będziemy chcieli umieścić jakąś informację i właśnie tą czynność wykonamy dla naszego układu elementów HTML.

<body>

 <ul>
  <li data-tooltip="Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...">
   <a href="#">Strona - 1</a>
  </li>

  <li data-tooltip="Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...">
   <a href="#">Strona - 2</a>
  </li>

  <li data-tooltip="Poznasz tutaj ciekawe historie, które...">
   <a href="#">Strona - 3</a>
  </li>

  <li data-tooltip="Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...">
   <a href="#">Strona - 4</a>
  </li>
 </ul>

</body>

Czas zmodyfikować nieco nasze reguły CSS, aby uzyskać finalny efekt. Zapominamy o regułach CSS, które dotyczyły elementu div. Właściwości CSS z reguły ul li div przenosimy do nowej reguły CSS:

ul li:hover:before {
 content:attr(data-tooltip);
 width:100%;
 line-height:2em;
 padding:15px;
 border:1px solid #000;
 background-color:#FAFAFA;
 position:absolute;
 top:0;
 left:105%;
}

Reguła ul li:hover:before dodaje dodatkowy element HTML do początkowej zawartości elementu li będącego potomkiem elementu ul, gdy na dany element li najedziemy kursorem myszki. Zawartością dodatkowego elementu HTML będzie tekst, jaki umieściliśmy w atrybucie data-tooltip, stąd też zapis content:attr(data-tooltip);

Rezultat:

Kod całego dokumentu HTML został umieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   ul {
    list-style-type:none;
    margin:0;
    padding:0;
    width:300px;
    border:3px solid #FDD700;
   }

   ul li {
    position:relative;
   }

   ul li a {
    display:block;
    padding:15px;
    border-top:1px solid #FDD700;
    color:#00F;
    text-align:center;
    text-decoration:none;
    background-color:#EEE;
   }

   ul li:first-child a {
    border-top:none;
   }

   ul li a:hover {
    background-color:#FFF;
   }

   ul li:hover:before {
    content:attr(data-tooltip);
    width:100%;
    line-height:2em;
    padding:15px;
    border:1px solid #000;
    background-color:#FAFAFA;
    position:absolute;
    top:0;
    left:105%;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li data-tooltip="Znajdziesz tutaj zagadnienia dotyczące...">
    <a href="#">Strona - 1</a>
   </li>

   <li data-tooltip="Zobaczysz tutaj ciekawe przykłady, które dotyczą...">
    <a href="#">Strona - 2</a>
   </li>

   <li data-tooltip="Poznasz tutaj ciekawe historie, które...">
    <a href="#">Strona - 3</a>
   </li>

   <li data-tooltip="Zobaczysz tutaj zdjęcia ciekawych...">
    <a href="#">Strona - 4</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

W następnej części kursu utworzymy Animowany Tooltip CSS3, który dodamy do pionowego menu, które utworzyliśmy w dziale drugim tego kursu CSS.