Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Poznajemy domyślne cechy elementu "a" i poznajemy sposób ich zmiany

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W poprzedniej części kursu CSS umieściliśmy elementy a w elementach li. Czas zapoznać się z domyślnymi cechami elementów a i dowiedzieć się w jaki sposób możemy je zmienić.

Przyjrzyjmy się jak wygląda nasze menu, które do tej pory udało nam się utworzyć, w poprzednich częściach tego kursu CSS.

Element a domyślnie jest wyświetlane w linii z innymi tego typu elementami, które są umieszczone obok niego. W tym wypadku nasze elementy a są umieszczone w elemencie li, który jest z kolei elementem wyświetlanym w bloku z innymi elementami tego typu. Granicę szerokości i wysokości elementu a określa zawartość jaką w nim umieścimy, w tym wypadku jest to tekst (link 1, link2 itd.).

Ponadto sam element a zawiera w sobie kilka dodatkowych domyślnych cech.

Element a będzie nieodwiedzonym linkiem do czasu, gdy nie zostanie on kliknięty. Taki nieodwiedzony link posiada domyślne właściwości wyglądu, takie jak:

 • color - przeważnie domyślnym kolorem dla nieodwiedzonych elementów a jest kolor niebieski.

Po tym jak klikniemy w dany element a stanie się on odwiedzonym linkiem. Taki odwiedzony link posiada domyślne właściwości wyglądu, takie jak:

 • color - inny kolor niż kolor tekstu, który jest umieszczony w nieodwiedzonych elementach a, przeważnie domyślnym kolorem dla odwiedzonych elementów a jest kolor fioletowy.

Kolejną domyślną właściwością wyglądu elementu a jest następująca właściwość:

 • text-decoration:underline; - przez co tekst umieszczony w elemencie a jest podkreślony.

Następną domyślną właściwość wyglądu elementu a zobaczymy, w momencie gdy umieścimy kursor myszki nad elementem i klikniemy na niego (nie puszczając lewego przycisku myszki), przez co zmieni się kolor tekstu znajdujący się w danym elemencie a.

Kolejną domyślną właściwość wyglądu elementu a, czyli cursor:pointer; zobaczymy gdy najedziemy na niego kursorem myszki, wtedy kursor zmieni swój wygląd na małą dłoń, za co odpowiada wspomniana właściwość cursor wraz z wartością pointer.

Przyjrzyjmy się naszemu kodowi HTML jaki do tej pory został umieszczony w części body dokumentu HTML i zapamiętajmy gdzie znajdują się elementy a.

<ul>
 <li><a href="#">link 1</a></li>
 <li><a href="#">link 2</a></li>
 <li><a href="#">link 3</a></li>
 <li><a href="#">link 4</a></li>
</ul>

Analizując informacje, które zostały przedstawione do tej pory, możemy dojść do wniosku, że aby usunąć podkreślenie tekstu z nieodwiedzonych linków, należy użyć następującej reguły CSS:

a {
 text-decoration:none;
}

Reguła, którą utworzyliśmy powyżej, usunie podkreślenie tekstu ze wszystkich linków w danym dokumencie HTML, czyli ze wszystkich elementów a. Jednak nie chcemy, aby dana reguła przeznaczona dla wyglądu elementów a usuwała podkreślenie z każdego takiego elementu w dokumencie HTML, tylko chcemy, aby odnosiła się do tych elementów a, które znajdą się w naszym pionowym menu CSS.

Żeby udoskonalić naszą regułę CSS odnoszącą się do elementów a umieszczonych w elementach li, musimy połączyć ze sobą selektor potomka oraz selektor elementu, co zostało przedstawione i opisane poniżej:

ul li a {
 text-decoration:none;
}

Właściwość text-decoration:none; spowoduje usunięcie dodatkowej dekoracji z tekstu.

Selektor ul li a wyszukuje w kodzie HTML każdy element a, który jest potomkiem elementu li, który z kolei jest potomkiem elementu ul, czyli dana reguła CSS odszuka wszystkie elementy a, które zostały umieszczonych w tych elementach li, które są umieszczone w elemencie ul.

W sytuacji gdy zmienimy, za pomocą selektora elementu, kolor tekstu, który został umieszczony w elemencie a, to nie musimy martwić się o kolor tekstu odwiedzonych oraz nieodwiedzonych elementów a, jak również o kolor tekstu elementu a, który jest definiowany za pomocą selektora :active, ponieważ selektor elementu ma pierwszeństwo przed selektorami :link, :visited, :active o czym była mowa w dziale pierwszym - Stopień ważności selektorów CSS.

W jednej z następnych części tego działu kursu CSS ustalimy jak ma zmieniać się wygląd elementów a, w momencie gdy najedziemy na dany element kursorem myszki. Użyjemy do tego celu następującej reguły CSS:

ul li a:hover {
 /* ta reguła CSS nie zawiera żadnych właściwości CSS */
}

Jak na razie zostawimy tę regułę CSS bez właściwości CSS.

Od tej pory nasze pionowe menu CSS prezentuje się następująco:

Pełny kod HTML z tej części kursu CSS, w której zmieniliśmy domyślny wygląd elementów a, został umieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   /* wygląd elementu - ul */
   ul {
    list-style-type:none;
    margin:0;
    padding:0;
    border:1px solid #CCC;
    width:250px;
   }

   /* wygląd elementów - li */
   ul li {
    border-top:1px solid #CCC;
   }

   /* wygląd pierwszego elementu - li */
   ul li:first-child {
    border-top:none;
   }

   /* wygląd elementów - a */
   ul li a {
    text-decoration:none;
   }

   /* wygląd elementu - a - w momencie najechania na niego kursorem myszki */
   ul li a:hover {}
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li><a href="#">link 1</a></li>
   <li><a href="#">link 2</a></li>
   <li><a href="#">link 3</a></li>
   <li><a href="#">link 4</a></li>
  </ul>

 </body>
</html>

W następnej części kursu CSS sprawimy, aby szerokość elementu a automatycznie dopasowywała się do szerokości jego rodzica, czyli elementu li.