Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rad

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie jednostki rad

Za pomocą jednostki rad możemy określić rozmiar kąta liczony w radianach. Kąt pełny wynosi około 6.28rad (czyli 2πrad).

   Warto wiedzieć, że:
   - "6.28rad" to około "360deg"
   - "6.28rad" to około "1turn"
   - "6.28rad" to około "400grad"
  

kąt pełny wyrażony za pomocą różnych jednostek CSS

Kąt pełny wyrażony za pomocą różnych jednostek występujących w języku CSS.

Przykład jednostki rad

 transform:rotate(0.785rad);

Przykładowy element "div" został obrócony od swojej pozycji początkowej w prawą stronę o "0.785rad", czyli o kąt około 45 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "rotate()", w której to funkcji została użyta wartość "0.785rad".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:rotate(0.785rad);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja jednostki rad

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak