Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

px

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie jednostki px

Za pomocą jednostki px możemy określić długość liczoną w pikselach.

   Warto wiedzieć, że:
   - "1px" to "2.54/96cm"
   - "1px" to "25.4/96mm"
   - "1px" to "25.4/96×4Q"
   - "1px" to "1/96in"
   - "1px" to "3/4pt"
   - "1px" to "1/16pc"
  

długości absolutne wyrażone za pomocą różnych jednostek CSS

Porównanie rozmiarów długości absolutnych występujących w języku CSS.

Przykład jednostki px

 width:384px;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi 384 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "384px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:384px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi 384 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "384px"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja jednostki px

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak