Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

address

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu address

Element address reprezentuje zawartość, którą powinna być treść informująca o miejscu, do którego należy zwrócić się, gdy chcemy to uczynić ze względu na treść danej strony internetowej lub treść artykułu danej strony internetowej.

Element "address" odnosi się do treści reprezentowanej przez zawartość pierwszego w kolejności swojego elementu przodka typu article.

Gdy element "address" nie posiada swojego elementu przodka typu article, wtedy element "address" odnosi się do treści reprezentowanej przez zawartość elementu body.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie address

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <footer>
  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "address" jest element "footer". Wspomniany element "footer" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "footer", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "address".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: header, footer, address, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości, elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <footer>
  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "address" jest wyłącznie tekst oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "address", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu? Skontaktuj się z nami!", element "a" oraz element "a", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "address".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<address> ... </address>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu address

address {
 display:block;
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu address

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak