Ostatnio edytowany:

Nagłówek zawartości

Autor: Virtual Patriot

Do kategorii nagłówek zawartości należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować tytuł dla tworzonej przez siebie sekcji zawartości lub dla sekcji zawartości tworzonej przez któryś z elementów HTML należących do kategorii sekcja zawartości lub dla korzenia sekcji tworzonego przez któryś z elementów HTML należących do kategorii korzeń sekcji.

Przykład:

<body>
 <h1>Mój blog</h1>

 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
  <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>

  <section>
   <h1>Galeria zdjęć</h1>
   <img src="http://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="zdjęcie róży">
  </section>
 </article>
</body>

W naszej przykładowej strukturze HTML występują trzy elementy HTML, które między innymi należą do kategorii nagłówek zawartości.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Mój blog jest tytułem dla korzenia sekcji tworzonego przez element body.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Mój ulubiony kwiat jest tytułem dla sekcji zawartości tworzonej przez element article.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Galeria zdjęć jest tytułem dla sekcji zawartości tworzonej przez element section.

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Galeria zdjęć

zdjęcie róży

Kategoria nagłówek zawartości odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.