Ostatnio edytowany:

pattern

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie atrybutu "pattern"

Za pomocą atrybutu pattern możemy określić wzorzec dla wartości posiadanej przez daną, którą reprezentuje interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu "pattern"

 1. input

Przykład atrybutu "pattern"

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "input" został dodany atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") jest wartością posiadającą cechy wartości wymaganej, czyli takiej wartości, która nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element "input", ponadto wspomniana dana reprezentowana przez wspomniany element "input" powinna posiadać wartość składającą się dokładnie z czterech znaków mieszczących się w przedziale od "0" do "9", ponieważ do wspomnianego elementu "input", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "pattern" wraz z wartością "[0-9]{4}".

Interpretacja atrybutu "pattern"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
nie
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 10
Edge
tak
Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu