Ostatnio edytowany:

novalidate

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie atrybutu "novalidate"

Za pomocą atrybutu novalidate możemy określić czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za domyślną walidację wartości danych powinien pozostać nieaktywny w momencie próby zatwierdzenia interesującego nas formularza HTML przez użytkownika.

Elementy HTML dla atrybutu "novalidate"

 1. form

Przykład atrybutu "novalidate"

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php" novalidate>
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do elementu "input" został dodany atrybut "pattern" oraz atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") musi posiadać określony format oraz nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia przez użytkownika przykładowego formularza HTML, jednak w momencie próby zatwierdzenia przez użytkownika wspomnianego formularza HTML, domyślna walidacja wartości danych jest wyłączona, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "novalidate".

Interpretacja atrybutu "novalidate"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 10
Edge
tak