Ostatnio edytowany:

formnovalidate

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie atrybutu "formnovalidate"

Za pomocą atrybutu formnovalidate możemy określić czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za domyślną walidację wartości danych powinien pozostać nieaktywny w momencie próby zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, za pomocą interesującego nas elementu HTML, do którego możemy dodać wspomniany atrybut formnovalidate.

Elementy HTML dla atrybutu "formnovalidate"

 1. button
 2. input

Przykład atrybutu "formnovalidate"

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="http://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit" formnovalidate>zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do elementu "input" został dodany atrybut "pattern" oraz atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") musi posiadać określony format oraz nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element "input", jednak w momencie próby zatwierdzenia przez użytkownika za pomocą przykładowego elementu "button" wspomnianego formularza HTML, domyślna walidacja wartości danych jest wyłączona, ponieważ do wspomnianego elementu "button", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "formnovalidate".

Interpretacja atrybutu "formnovalidate"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 10
Edge
tak