Ostatnio edytowany:

default

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie atrybutu "default"

Za pomocą atrybutu default możemy określić, który zasób internetowy reprezentowany przez interesujący nas element HTML ma pełnić rolę domyślnie włączonego zasobu internetowego.

Elementy HTML dla atrybutu "default"

 1. track

Przykład atrybutu "default"

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <video src="http://webkod.pl/content/html/film-01.mp4" controls>
   <track src="http://webkod.pl/content/html/film-01-napisy-pl-01.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" default>
   <track src="http://webkod.pl/content/html/film-01-napisy-en-01.vtt" kind="subtitles" srclang="en">
  </video>

  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU - film-01-napisy-pl-01.vtt -->
  WEBVTT

  00:00:03.000 --> 00:00:06.000
  PRZYKŁADOWE NAPISY W JĘZYKU POLSKIM

  00:00:08.000 --> 00:00:18.000
  Pierwszy Napis

  00:00:20.000 --> 00:00:28.000
  Drugi Napis

  00:00:30.000 --> 00:00:35.000
  Trzeci Napis

  00:00:37.000 --> 00:00:43.000
  Czwarty Napis

  00:00:45.000 --> 00:00:50.000
  Piąty Napis

  00:00:52.000 --> 00:00:56.000
  Ostatni Napis

 </body>
</html>

Rezultat

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej domyślnie włączonym dodatkowym tekstowym zasobem internetowym dla zasobu internetowego reprezentowanego przez element "video" jest zasób internetowym reprezentowany przez przykładowy element "track" posiadający atrybut "srclang" o wartości "pl", ponieważ do wspomnianego elementu "track" został dodany atrybut "default".

Interpretacja atrybutu "default"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak, lecz od wersji 10
Edge
tak