quotes

Za pomocą właściwości quotes możemy określić wygląd cudzysłowu w elementach q.

Dostępne wartości dla właściwości quotes
Wartość Opis
wzór wartości cudzysłowu określenie własnego wyglądu cudzysłowów elementu
none usunięcie cudzysłowów z elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości quotes
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość quotes możemy dodać do elementu q.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • taka jak w ustawieniach przeglądarki internetowej
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości quotes
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Właściwość quotes pojawiła się od specyfikacji CSS2

wzór wartości cudzysłowu

wzór wartości cudzysłowu - do utworzenia własnego stylu cudzysłowów dla elementu q możemy wykorzystać dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| 'lewy' | 'prawy' |
'lewy' - pomiędzy pojedynczym ('...') lub podwójnym ("...") cudzysłowem podajemy znak, który ma stanowić lewy cudzysłów dla danego elementu q.
'prawy' - pomiędzy pojedynczym ('...') lub podwójnym ("...") cudzysłowem podajemy znak, który ma stanowić prawy cudzysłów dla danego elementu q.
Przykład
do tego elementu q zostały dodane nowe cudzysłowy, ponieważ do wspomnianego elementu q została dodana właściwość quotes wraz z następującymi wartościami: '«' '»'
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   q {
    quotes:"«" "»";
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <q>do tego elementu q zostały dodane nowe cudzysłowy, ponieważ do wspomnianego elementu q została dodana właściwość quotes wraz z następującymi wartościami: '«' '»'</q>
  </p>

 </body>
</html>

none

none - z elementu HTML zostaną usunięte cudzysłowy.

Przykład
z tego elementu q zostały usunięte domyślne cudzysłowy, ponieważ do wspomnianego elementu q została dodana właściwość quotes wraz z wartością none
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   q {
    quotes:none;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <q>z tego elementu q zostały usunięte domyślne cudzysłowy, ponieważ do wspomnianego elementu q została dodana właściwość quotes wraz z wartością none</q>
  </p>

 </body>
</html>