counter-reset

Za pomocą właściwości counter-reset możemy określić element HTML, od którego nastąpi zresetowanie danego licznika, który utworzyliśmy za pomocą właściwości counter-increment.

Dostępne wartości dla właściwości counter-reset
Wartość Opis
wzór wartości resetu licznika zresetowanie licznika o podanej nazwie, do podanej liczby
none usunięcie resetowania licznika elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości counter-reset
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość counter-reset możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości counter-reset
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Właściwość counter-reset pojawiła się od specyfikacji CSS2

wzór wartości resetu licznika

wzór wartości resetu licznika - do zresetowania interesującego nas licznika elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| nazwa | do |
nazwa - określa nazwę licznika, który ma zostać zresetowany.
do - wartość ta nie jest wymagana. Wartość do określa wartość, do której ma zostać zresetowany dany licznik elementu HTML. Wartością domyślną wartości do jest wartość 0, która oznacza, że numer danego licznika ma zostać zresetowany do zera.
Przykład

to jest pierwszy element p

to jest drugi element p

to jest trzeci element p

ten element span zresetuje licznik o nazwie moj_licznik do wartości 10, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość counter-reset wraz z następującymi wartościami: moj_licznik 10

to jest czwarty element p

to jest piąty element p

to jest szósty element p

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    counter-increment:moj_licznik;
   }

   p:before {
    content:counter(moj_licznik) ' - ';
    color:#F00;
   }

   span {
    counter-reset:moj_licznik 10;
    background-color:#5FF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>to jest pierwszy element p</p>
   <p>to jest drugi element p</p>
   <p>to jest trzeci element p</p>
   <span>ten element span zresetuje licznik o nazwie moj_licznik do wartości 10, ponieważ do wspomnianego elementu span została dodana właściwość counter-reset wraz z następującymi wartościami: moj_licznik 10</span>
   <p>to jest cztery element p</p>
   <p>to jest piąty element p</p>
   <p>to jest szósty element p</p>
  </div>

 </body>
</html>

none

none - element HTML nie będzie resetował licznika. Jest to wartość domyślna.

Przykład

to jest pierwszy element p

to jest drugi element p

to jest trzeci element p

domyślnie element HTML nie resetuje licznika

to jest czwarty element p

to jest piąty element p

to jest szósty element p

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    color:#000;
    background-color:#DFF;
   }

   p {
    counter-increment:moj_licznik;
   }

   p:before {
    content:counter(moj_licznik) ' - ';
    color:#F00;
   }

   span {
    background-color:#5FF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p>to jest pierwszy element p</p>
   <p>to jest drugi element p</p>
   <p>to jest trzeci element p</p>
   <span>domyślnie element HTML nie resetuje licznika</span>
   <p>to jest cztery element p</p>
   <p>to jest piąty element p</p>
   <p>to jest szósty element p</p>
  </div>

 </body>
</html>