counter-increment

Za pomocą właściwości counter-increment możemy utworzyć wzór licznika dla danego elementu HTML. Treść licznika możemy dodać do elementu za pomocą właściwości content.

Dostępne wartości dla właściwości counter-increment
Wartość Opis
wzór wartości licznika dodanie licznika o określonej nazwie oraz liczbie
none usunięcie licznika elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości counter-increment
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość counter-increment możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości counter-increment
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Właściwość counter-increment pojawiła się od specyfikacji CSS2

wzór wartości licznika

wzór wartości licznika - do określenia licznika dla elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| nazwa | zmiana |
nazwa - określa nazwę dla danego licznika elementu HTML.
zmiana - wartość ta nie jest wymagana. Wartość zmiana określa o jaką wartość ma zmieniać się wartość licznika dla kolejnych elementów HTML. Wartości dodatnie zwiększają. Wartości ujemne pomniejszają. Wartością domyślną wartości zmiana jest wartość 1, która oznacza, że numer danego licznika ma zwiększać się o jeden.

Za pomocą właściwości content oraz funkcji counter() oraz selektora :before lub selektora :after możemy dodać do danego elementu HTML numer wskazanego przez nas licznika, który został utworzony za pomocą właściwości counter-increment.

Uwaga Jeżeli elementy HTML, w których ma pojawić się licznik, nie będą miały tego samego elementu rodzica, to dla tych grup elementów HTML zostanie utworzone osobne liczenie ich numeru licznika.

Przykład
to jest pierwszy element - div
to jest drugi element - div
to jest trzeci element - div

dla elementów div, które znajdują się powyżej, został utworzony licznik o nazwie licznik, ponieważ do wspomnianych elementów div została dodana właściwość counter-increment wraz z wartością licznik

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    counter-increment:licznik;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   div:before {
    content:counter(licznik) ' - ';
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>to jest pierwszy element - div</div>
  <div>to jest drugi element - div</div>
  <div>to jest trzeci element - div</div>

 </body>
</html>

none

none - element nie będzie posiadał licznika. Jest to wartość domyślna, którą można również wykorzystać do usunięcia istniejącego licznika z danego elementu HTML.

Przykład
to jest pierwszy element - div
to jest drugi element - div
to jest trzeci element - div

domyślnie dla elementów HTML nie jest tworzony żaden licznik

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>to jest pierwszy element - div</div>
  <div>to jest drugi element - div</div>
  <div>to jest trzeci element - div</div>

 </body>
</html>