content

Za pomocą właściwości content możemy dodać dodatkową treść do początkowej lub końcowej zawartości elementu HTML. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu selektora :before lub selektora :after.

Dostępne wartości dla właściwości content
Wartość Opis
"twój tekst" dodanie dodatkowej zawartości w postaci tekstu
attr() dodanie dodatkowej zawartości w postaci treści danego atrybutu elementu
url() dodanie dodatkowej zawartości w postaci obrazka
counter() dodanie dodatkowej zawartości w postaci licznika elementu
counters() dodanie dodatkowej zawartości w postaci liczników elementu
wartości cudzysłowów dodanie dodatkowej zawartości w postaci cudzysłowu
kilka wartości dodatkowej zawartości dodanie kilku dodatkowych zawartości do elementu
none usunięcie dodatkowej zawartości elementu
normal element będzie posiadał tylko domyślną zawartość
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości content
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość content możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: q
animowanie nie
Interpretacja właściwości content
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Właściwość content pojawiła się od specyfikacji CSS2
Zobacz również:
Dodatkowy element HTML - Kurs CSS Dział I
Dodatkowy element HTML z właściwościami CSS3 - Kurs CSS Dział I
Tooltip CSS - Kurs CSS Dział IV
CSS3 - Animowany Tooltip - Kurs CSS Dział IV

"twój tekst"

"twój tekst" - do elementu zostanie dodana treść, którą podamy w nawiasie.

Jeżeli w naszej regule CSS wykorzystamy selektor :before, to treść, którą podaliśmy jako wartość właściwości content, zostanie dodana do początkowej zawartości elementu HTML.

Jeżeli w naszej regule CSS wykorzystamy selektor :after, to treść, którą podaliśmy jako wartość właściwości content, zostanie dodana do końcowej zawartości elementu HTML.

Ponadto możemy określić wygląd dodanej treści za pomocą innych znanych nam właściwości CSS (przykładowo color:#F00; sprawi że dodana treść będzie koloru czerwonego).

Przykład
do początkowej zawartości tego elementu p została dodana dodatkowa zawartość, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z wartością 'TO JEST DODANA ZAWARTOŚĆ '
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p:before {
    content:'TO JEST DODANA ZAWARTOŚĆ ';
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   do początkowej zawartości tego elementu p została dodana dodatkowa zawartość, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z wartością 'TO JEST DODANA ZAWARTOŚĆ '
  </p>

 </body>
</html>

attr()

attr() - za pomocą funkcji attr() możemy dodać dodatkową zawartość do danego elementu HTML w postaci wartości, którą posiada wskazany przez nas atrybut wspomnianego elementu HTML.

( atrybut )
atrybut - określa nazwę atrybutu, którego wartość ma zostać dodana do danego elementu HTML jako jego dodatkowa zawartość. Wspomniany element HTML musi posiadać w sobie atrybut o podanej przez nas nazwie.
Przykład
do początkowej zawartości tego elementu p została dodana treść jego atrybutu title, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z funkcją attr, w której to funkcji została użyta wartość title
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p:before {
    content:attr(title);
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p title="ZAWARTOŚĆ ATRYBUTU TITLE">
   do początkowej zawartości tego elementu p została dodana treść jego atrybutu title, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z funkcją attr, w której to funkcji została użyta wartość title
  </p>

 </body>
</html>

url()

url() - za pomocą funkcji url() możemy dodać dodatkową zawartość do danego elementu HTML w postaci obrazka.

( obrazek )
obrazek - określa adres obrazka, który chcemy, aby został dodany do danego elementu HTML w formie jego zawartości dodatkowej.
Przykład
do początkowej zawartości tego elementu p został dodany obrazek, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obrazek.png')
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p:before {
    content:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   do początkowej zawartości tego elementu p został dodany obrazek, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość content wraz z wartością url('http://webkod.pl/img/obrazek.png')
  </p>

 </body>
</html>

counter()

counter() - za pomocą funkcji counter() możemy dodać dodatkową zawartość do danego elementu HTML w postaci numeru licznika, który został utworzony za pomocą właściwości counter-increment.

( licznik )
licznik - określa nazwę licznika, którego numer ma zostać dodany do danego elementu HTML w postaci jego zawartości dodatkowej.
Przykład
Pierwszy element - p
Drugi element - p
Trzeci element - p

do początkowej zawartości elementów p, które znajdują się powyżej, został dodany ich numer licznika licznik, ponieważ do wspomnianych elementów p została dodana właściwość content wraz z następującymi wartościami: counter(licznik) ' - '

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    counter-increment:licznik;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p:before {
    content:counter(licznik) ' - ';
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>Pierwszy element - p</p>
  <p>Drugi element - p</p>
  <p>Trzeci element - p</p>

 </body>
</html>

counters()

counters() - za pomocą funkcji counters() możemy dodać dodatkową zawartość do danego elementu HTML w postaci numeru liczników, które zostały utworzone za pomocą właściwości counter-increment.

( licznik, "separator" )
licznik - określa nazwę licznika, którego numer ma zostać dodany do danego elementu HTML w postaci jego zawartości dodatkowej.
"separator" - określa znak, który ma oddzielać kolejne numery ewentualnych liczników danego elementu HTML, które zostaną dodane do danego elementu HTML w formie zawartości dodatkowej. Znak separatora podajemy po przecinku oraz pomiędzy pojedynczym lub podwójnym cudzysłowem.

Funkcję counters() możemy wykorzystać, np. w zagnieżdżonych listach HTML, gdy jeden typ elementu HTML, np. li posiada tą samą nazwę licznika. Licznik ten powinien być utworzony za pomocą właściwości counter-increment, a resetowany w elemencie rodzicu za pomocą właściwości counter-reset.

Przykład
 • element - li
  • element - li
  • element - li
  • element - li
  • element - li
   • element - li
   • element - li
   • element - li
 • element - li
 • element - li
 • element - li

do początkowej zawartości elementów li, które znajdują się powyżej, został dodany ich numer licznika licznik, ponieważ do wspomnianych elementów li została dodana właściwość content wraz z następującymi wartościami: counters(licznik, '.') ' - '

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   ul {
    counter-reset:licznik;
    list-style-type:none;
    background-color:#DFF;
   }

   ul li {
    counter-increment:licznik;
   }

   ul li:before {
    content:counters(licznik, '.') ' - ';
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>element - li
    <ul>
     <li>element - li</li>
     <li>element - li</li>
     <li>element - li</li>
     <li>element - li
      <ul>
       <li>element - li</li>
       <li>element - li</li>
       <li>element - li</li>
      </ul>
     </li>
    </ul>
   </li>
   <li>element - li</li>
   <li>element - li</li>
   <li>element - li</li>
  </ul>

 </body>
</html>

wartości cudzysłowów

wartości cudzysłowów - za pomocą wartości podanych pod spodem możemy sprawić, aby do zawartości elementu został dodany cudzysłów bądź też możemy usunąć istniejącą regułę, która dodaje cudzysłów do danego elementu HTML.

Wartości właściwości content - cudzysłowy
open-quote - do zawartości elementu zostanie dodany cudzysłów otwierający
close-quote - do zawartości elementu zostanie dodany cudzysłów zamykający
no-open-quote - z zawartości elementu zostanie usunięty cudzysłów otwierający
no-close-quote - z zawartości elementu zostanie usunięty cudzysłów zamykający
Przykład
Zawartość tego elementu - p - została umieszczona w cudzysłowie
Zawartość tego elementu - p - została umieszczona w cudzysłowie
Zawartość tego elementu - p - nie została umieszczona w cudzysłowie

do zawartości elementów p, które znajdują się powyżej, zostały dodane, lub też nie, różne typy cudzysłowu, ponieważ do wspomnianych elementów p została dodana właściwość content wraz z różnymi wartościami należącymi do grupy quotes

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   p:before {
    content:open-quote;
    color:#F00;
   }
   p:after {
    content:close-quote;
    color:#F00;
   }
	 
   .bez:before {
    content:no-open-quote;
    color:#F00;
   }
   .bez:after {
    content:no-close-quote;
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>Zawartość tego elementu - p - została umieszczona w cudzysłowie</p>
  <p>Zawartość tego elementu - p - została umieszczona w cudzysłowie</p>
  <p class="bez">Zawartość tego elementu - p - nie została umieszczona w cudzysłowie</p>

 </body>
</html>

kilka wartości dodatkowej zawartości

kilka wartości dodatkowej zawartości - wszystkie wartości, które możemy zapisać wraz z właściwością content, możemy ze sobą łączyć. Każdą taką wartość należy oddzielić od drugiej spacją. Ponadto niektóre wartości wymagają umieszczenia ich w cudzysłowie.

Przykład
element
element
element

do zawartości elementów div, które znajdują się powyżej, została dodana dodatkowa zawartość, ponieważ do wspomnianych elementów div została dodana właściwość content wraz z różnymi wartościami

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    counter-increment:numer_diva;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   div:before {
    content:open-quote "to jest ";
    color:#F00;
   }

   div:after {
    content:" - " attr(title) " - numer - " counter(numer_diva) close-quote;
    color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="div">element</div>
  <div title="div">element</div>
  <div title="div">element</div>

 </body>
</html>

none

none - z elementu zostaną usunięte reguły odpowiadające za dodanie do niego dodatkowej zawartości.

Przykład
element HTML domyślnie nie posiada żadnej dodatkowej zawartości
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   element HTML domyślnie nie posiada żadnej dodatkowej zawartości
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - element nie będzie posiadał żadnej reguły odpowiadającej za dodanie do niego dodatkowej zawartości. Jest to wartość domyślna.

Przykład
element HTML domyślnie posiada tylko tą zawartość, która znajdzie się pomiędzy jego znacznikami w części body dokumentu HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   element HTML domyślnie posiada tylko tą zawartość, która znajdzie się pomiędzy jego znacznikami w części body dokumentu HTML
  </p>

 </body>
</html>