outline-width

Za pomocą właściwości outline-width możemy ustalić szerokość (grubość) zarysu, który został dodany do danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości outline-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości szerokości zarysu elementu
thin określenie cienkiej szerokości zarysu elementu
thick określenie grubej szerokości zarysu elementu
medium określenie średniej szerokości zarysu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości outline-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość outline-width możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • medium
 • Możliwe wyjątki: a, input
animowanie tak
Interpretacja właściwości outline-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość outline-width pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia szerokości zarysu elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
szerokość zarysu w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością 5px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:solid;
    outline-width:5px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość zarysu w tym elemencie div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością 5px
  </div>

 </body>
</html>

thin

thin - zarys elementu będzie miał cienką szerokość.

Przykład
szerokość zarysu w tym elemencie div jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością thin
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:solid;
    outline-width:thin;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość zarysu w tym elemencie div jest cienka, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością thin
  </div>

 </body>
</html>

thick

thick - zarys elementu będzie miał grubą szerokość.

Przykład
szerokość zarysu w tym elemencie div jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością thick
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:solid;
    outline-width:thick;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość zarysu w tym elemencie div jest gruba, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-width wraz z wartością thick
  </div>

 </body>
</html>

medium

medium - zarys elementu będzie miał średnią szerokość. Jest to wartość domyślna.

Przykład
szerokość zarysu w tym elemencie div ma domyślną wartość
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:solid;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   szerokość zarysu w tym elemencie div ma domyślną wartość
  </div>

 </body>
</html>