outline-style

Za pomocą właściwości outline-style możemy dodać zarys do danego elementu HTML i określić jego styl.

Dostępne wartości dla właściwości outline-style
Wartość Opis
styl określenie stylu zarysu elementu
none usunięcie zarysu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości outline-style
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość outline-style możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: a, input
animowanie nie
Interpretacja właściwości outline-style
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość outline-style pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość stylu zarysu

wartość stylu zarysu - dostępne style zarysu zostały zaprezentowane poniżej.

 • solid
 • double
 • dotted
 • dashed
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
Przykład
stylem zarysu tego elementu div jest styl dotted, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-style wraz z wartością dotted
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:dotted;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   stylem zarysu tego elementu div jest styl dotted, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-style wraz z wartością dotted
  </div>

 </body>
</html>

none

none - po podaniu tej wartości zarys zostanie usunięty z danego elementu. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada zarysu
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada zarysu
  </div>

 </body>
</html>