outline-offset

Za pomocą właściwości outline-offset możemy ustalić odległość zarysu od elementu HTML, do którego został dodany zarys.

Dostępne wartości dla właściwości outline-offset
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości odsunięcia zarysu elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości outline-offset
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość outline-offset możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości outline-offset
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość outline-offset pojawiła się od specyfikacji CSS3

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia odległości zarysu od elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
odległość zarysu od tego elementu div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-offset wraz z wartością 5px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline-style:solid;
    outline-offset:5px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   odległość zarysu od tego elementu div wynosi 5 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline-offset wraz z wartością 5px
  </div>

 </body>
</html>