outline

Za pomocą właściwości outline możemy ustalić kolor, styl i szerokość zarysu dla danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości outline
Wartość Opis
wzór wartości zarysu określenie wyglądu zarysu elementu za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości outline
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość outline możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość outline
 • Możliwe wyjątki: takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość outline
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy outline, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości outline
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość outline pojawiła się od specyfikacji CSS2

wzór wartości zarysu

wzór wartości zarysu - do określenia zarysu dla elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | style | color |
width - określa kolor zarysu, czyli właściwość outline-color.
style - określa styl zarysu, czyli właściwość outline-style.
color - określa szerokość zarysu, czyli właściwość outline-width.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości outline. Można pominąć niektóre z nich, ale zawsze należy podać style. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 outline:5px solid #F00;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 outline-width:5px;
 outline-style:solid;
 outline-color:#F00;
}
Przykład
zarys w tym elemencie div ma kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    outline:5px solid #F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   zarys w tym elemencie div ma kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość outline wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
  </div>

 </body>
</html>